Kallio-Kuninkalassa on toteutettu pitkäjänteisesti ympäristöohjelmaa, jonka aikana on tunnistettu merkittävimmät ympäristövaikutukset ja toimittu ympäristökuormituksen vähentämiseksi.  Kallio-Kuninkalan tilan ympäristötoimet auditointiin ja tilalle myönnettiin Ekokompassi-sertifikaatti ensimmäisen kerran vuonna 2020.

Ekokompassi-sertifikaatti on voimassa aina kolme vuotta kerrallaan. Syksyllä 2023 ympäristöohjelma auditoitiin uudelleen, ja Kallio-Kuninkalalle myönnettiin Ekokompassi-sertifikaatti seuraavaksi kolmeksi vuodeksi.

”Ekokompassi-ympäristöohjelma auttaa meitä jatkuvasti tarkastelemaan ja parantamaan toimintaamme ympäristövaikutusten näkökulmasta,” toteaa Kallio-Kuninkalan ympäristöohjelmasta vastaava Leonora ja Yrjö Paloheimon säätiön asiamies Pälvi Myyry. ”Etenkin Kallio-Kuninkalan rakennusten korjausten ja saneerausten yhteydessä pohdimme, miten voisimme parantaa rakennusten hyötykäyttöä ja energiatehokkuutta. Olemme viimeksi selvittäneet aurinkopaneeli- ja maalämpöratkaisuja Ylä-Kuninkalan tulevan remontin suunnittelun yhteydessä. Jouduimme kuitenkin tässä vaiheessa luopumaan näistä investoinneista. Pystymme kuitenkin vähentämään energiankulutusta uusimalla nykyistä energiatehokkaamman IV-laitteiston ja vähentämään lämpöhävikkiä parantamalla rakennuksen lämpöeristystä.”

Ekokompassi on tunnustus konkreettisesta ympäristötyöstä

Ekokompassi on ympäristöjärjestelmä, joka sisältää 10 kriteeriä. Järjestelmään liittyvä organisaatio tai tapahtuma sitoutuu noudattamaan kriteerejä. Hyväksytyn ympäristötyön auditoinnin jälkeen organisaatio saa käyttöönsä sertifikaatin ja oikeuden käyttää Ekokompassi-tunnusta.  Sertifikaatti on voimassa kerrallaan kolme vuotta. Ekokompassi perustuu kansainvälisiin ympäristöjohtamisen standardeihin ja vastaaviin pohjoismaisiin ympäristöjärjestelmiin.